MSR TESLA

Z przyjemnością informujemy o utworzeniu Mazowieckiego Stowarzyszenia Radioamatorów TESLA z siedzibą w Płocku. Stowarzyszenie posiada wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Płocka pod numerem 37.

Stowarzyszenie jest niezależną organizacją, której celem jest:

  • konsolidacja środowiska radioamatorów w naszym regionie,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznie użytecznej poprzez popularyzowanie wiedzy technicznej w zakresie radiokomunikacji amatorskiej oraz dziedzin z nią związanych
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji oraz doświadczeń w tym zakresie pomiędzy osobami oraz instytucjami z kraju i zagranicy
  • promowanie miasta i regionu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień
  • popieranie i popularyzacja działań członków Stowarzyszenia, zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie radiokomunikacji amatorskiej
  • organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa dla radioamatorów
  • współdziałanie z organami administracji  państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych
  • pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie łączności, w oparciu o posiadane przez Stowarzyszenie urządzenia
  • organizowanie szkoleń, kursów, zjazdów

Działalność Stowarzyszenia ma charakter otwarty a przynależność jest dobrowolna i nie jest powiązana z członkostwem w innym klubie lub organizacji. Jeżeli chcesz do nas dołączyć napisz do nas email: msrtesla[]gmail.com.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z newslettera, więcej informacji wkrótce ……

Ostatni post