MSR TESLA

Z przyjemnością informujemy o utworzeniu Mazowieckiego Stowarzyszenia Radioamatorów TESLA z siedzibą w Płocku. Stowarzyszenie posiada wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Płocka pod numerem 37. Stowarzyszenie jest niezależną organizacją, której celem czytaj dalej …….